Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Echtscheiding


Een echtscheiding is de ontbinding van de huwelijksband tijdens het leven van de echtgenoten onder de voorwaarden en in de gevallen door de wet voorzien en uitgesproken door de rechter.

Een scheiding van tafel en bed verbreekt de huwelijksband niet. De verplichting tot samenwonen, bijstand en getrouwheid worden opgeheven. De plicht tot het verlenen van hulp blijft echter bestaan. Die scheidingsvorm heeft evenwel steeds de scheiding van goederen tot gevolg.

De afdeling Burgerzaken wordt slechts in laatste instantie ingeschakeld, namelijk bij het definitief worden van de procedure. Een echtscheidingsvonnis wordt definitief, met andere woorden heeft kracht van gewijsde, als de voorgeschreven beroepstermijn verstreken is en er tegen het vonnis of arrest geen beroep aangetekend is.

Wanneer het vonnis definitief is, stuurt de griffier van de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een maand een uittreksel naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft een termijn van een maand om het vonnis over te schrijven en verwittigt de burgerlijke stand van je woonplaats.


Echtscheidingsakte nodig?

Een afschrift van de echtscheidingsakte kost €3,00. U kan deze via het e-loket aanvragen.

Meer info:
Afdeling Burgerzaken - Burgerlijke Stand
02 731 12 16.
Contact
Afdeling Burgerzaken
Nieuw adres:
Witte-Dovenetellaan 3
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02  783 12 11
fax: 02  783 12 53
*


Openingsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV